Gdzie, po co, na co i jak to zdobyć...czyli Kolarskie Odznaki Turystyczne

Odznaka 60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK

Dziś trochę o turystyce kolarskiej, albo inaczej rowerowej. „Rowerem przez Polskę” oraz www.narowerze.pttk.pl mają przede wszystkim promować turystykę rowerową.  Gdy mowa o turystyce rowerowej i przeróżnych imprezach związanych z jazdą takim jednośladowym pojazdem napędzanym siłą naszych mięśni u nóg to nie można nie wspomnieć o tym że przy okazji jazdy można zdobywać kolarskie odznaki turystyczne.
Skąd się wzięły? Czas na kilka słów…
Turystyka rowerowa, tak samo jak np. piesza, kajakowa, konna , czy narciarska należy do rodzaju turystyki kwalifikowanej, a to najwyższa forma specjalizacji turystycznej , a jednocześnie ta najbardziej zaawansowana i najpopularniejsza. Wymaga ona od turysty specjalnych kwalifikacji i przygotowania, a czasem również odpowiedniego specjalistycznego sprzętu. Co istotne dla nas PTTK, to właśnie turystyka kwalifikowana określa najważniejszą dziedzinę działalności naszej organizacji. Jednym z charakterystycznych zjawisk turystyki kwalifikowanej jest wprowadzenie systemu motywacyjnego do stopniowego rozwoju swojego turystycznego „wtajemniczenia”  w swojej specjalności, np. turystyce kolarskiej. Tak brzmi bardzo uproszczona definicja turystyki kwalifikowanej.
Takim motywatorem są chociażby wprowadzone przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze odznaki turystyczne, zdobywane stopniowo wg. określonych wcześniej ustalonych zasad opatrzonych odpowiednim regulaminem i weryfikowanych przez specjalnie wykwalifikowaną kadrę w danej specjalizacji.
Dla turystów kolarzy, PTTK ustanowiło Kolarską Odznakę Turystyczną. To najpopularniejsza i najważniejsza odznaka dla rowerowego turysty. To po jej zdobyciu odpowiedniego stopnia i danego poziomu zaawansowania zainteresowany będzie mógł ubiegać się o uprawnienia wykwalifikowanej kadry turystyczne, w tym wypadku Przodownika Turystyki Kolarskiej.
Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT) jest odznaką aż siedmio stopniową. Wyróżnia się stopnie: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty oraz stopień za wytrwałość. Każdy stopień odnzaki zdobywa się kolejno od najniższego (mały brązowy) do najwyższego stopnia (duży złoty oraz za wytrwałość) wg. Odpowiednio określonych zasadach spisanych w regulaminie dostępnym np. na stronie ktkol.pl/ regulaminy. Tam znajduje się również wykaz punktów weryfikacyjnych oraz przyznających odznakę. Warto również wspomnieć że  zdobycie danego stopnia odznaki weryfikuje się i przyznaje na podstawie specjalnej książeczki, w której w odpowiedni sposób opisuje się i potwierdza przebytą trasę. Książeczka taka w późniejszym czasie jest nie tylko dowodem na zasłużone noszenie danego stopnia odznaki, ale również dobrą i ciekawą pamiątką przebytych tras „po latach”.
Oprócz KOT-u w Polsce można zdobywać jeszcze wiele innych turystycznych rowerowych odznak. Wśród tych ogólnopolskich należy wyróżnić:
- Kolarską Odznakę Pielgrzyma, której głównym celem oprócz promowania turystyki rowerowej jest popularyzacja obiektów kultu religii chrześcijańskiej na ziemiach Polski oraz po za jej granicami.
- Rajd Kolarski „Szlakami Zamków Polski”, gdzie zdobywanie odznaki polega na odbywaniu rowerowych rajdów do poszczególnych polskich zamków, których lista znajduje się regulaminie odznaki, w tym odwiedzenie listy obowiązkowych zamków odpowiednio oznaczonych w Regulaminie, a cele odznaki są głównie krajoznawcze.
- Odznaka Rajd Kolarski PTTK „Dookoła Polski”, która powstała w celu spopularyzowania indywidualnej turystyki kolarskiej oraz zwiększeniu samodzielności w podejmowaniu rowerowych wypraw.
- Odznaka Rajdu Kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411”, którą zdobywać można poprzez przejechanie rowerem  konkretnych tras rowerowych związanych z Wielką Wojną lat 1409-14011. Trasy te opisane są w regulaminie odznaki.
- Ogólnopolska Kolarska Odznaka PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa, to odznaka, która została ustanowiona z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK w Roku Turystyki Rowerowej w PTTK. Jej celem jest popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych doliny Wisły.
- Odznaka UECT – to odznaka ustanowiona przez Europejską Federację Turystyki Rowerowej UECT. Po zdobyciu wszystkich sześciu stopni odznaki, jej zdobywca otrzymuje certyfikat UECT. Odznakę można zdobywać na terenie krajów Unii Europejskiej. Każdy stopień odznaki wymaga odbycia rowerowych wycieczek do pięciu krajów UE włączając w to również udział w Europejskim Tygodniu Turystyki Rowerowej UECT.
 
Oprócz tych najważniejszych – ogólnopolskich odznak – w naszym kraju istnieje wiele regionalnych turystycznych odznak rowerowych. Wśród nich wyróżnić można kilka ciekawszych:
- KOT „W Królestwie Pradziada”, „Dookoła Ziemi Szczecińskiej’, „Drewniane Budownictwo Sakralne na Śląsku”, „Dookoła Opolszczyzny”, „Rowerem przez Lasy Otwockie”, „Trójstyki Granic Polski”, „Poznajemy Ziemię Kielecką”, „Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego”.
Regulaminy do wszystkich odznak znajdziecie na podanej już wcześniej stronie Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK ktkol.pl Tam też możecie zobaczyć wzory niektórych najważniejszych turystycznych odznak rowerowych.
Zachęcamy do zdobywania!
Gdzie wykupić odznaki KOT? Najlepiej i najprościej zarówno detalicznie jak i hurtowo odznaki nabyć można w firmie Pana Dariusza Zająca w Radomiu. To firma SKAUT.PL zajmuje się produkcją i dystrybucją odznak (o co mieliśmy wiele zapytań w ostatnim czasie). Adres firmy to ul. Lubelska 9/11 26-600 Radom. Kontakt elektroniczny biuro@skaut.pl oraz tel.  faks: 48 385 88 58 w godz. 8-16.
Odznaki można nabyć również w sklepiku PTTK w Warszawie - poczta@sklep-pttk.home.pl. Koszt odznaki to około 5 zł.
ZDOBYWAJ RAZEM Z NAMI KOLARSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ!
 
Tekst:
 
 Tomasz Czeleń 

Patronat honorowy


 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny

.

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.